لیست قیمت موتور آسانسور

آسانسورلند
موتور آسانسور الکو SR5
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
  0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
موتور آسانسور الکو SR5
sr5 دو سرعته
6/1
موتور آسانسور الکو SR5
sr5 تک سرعته
7/3
موتور آسانسور الکو SR5
sr5 سرعت 1
9/2
موتور آسانسور الکو SR5
sr5 سرعت 1.6
9/2
پلاس تک سرعته 6.1
پلاس تک سرعته
6/1
پلاس دو سرعته 6.1
پلاس دو سرعته
6/1
موتور زیلابگ SM200.20C-20
4.4 * 6 * 1.0
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
  nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%nan%
موتور زیلابگ SM200.20C-20
SM200.20C-20
5 * 6 * 1.6
موتور زیلابگ SM200.20C-20
SM200.20C-20
4.1 * 8 * 1.0
موتور زیلابگ SM200.20C-20
SM200.20C-20
6.6 * 8 * 1.6
موتور زیلابگ SM200.30C-20
SM200.30C-20
6 * 10 * 1.0
موتور زیلابگ SM200.30C-20
SM200.30C-20
9.6 * 10 * 1.6
موتور زیلابگ SM200.30C-20
SM200.30C-20
12.8 * 10 * 2.0
زیلابگ SM200.40D20
SM200.40D20
7.5 * 13 * 1.0
زیلابگ SM200.40D20
SM200.40D20
12.1 * 13 * 1.6
زیلابگ SM200.40D20
SM200.40D20
16.2 * 13 * 2.0
زیلابگ موتور SM200.45D20
SM200.45D20
8.9 * 16 * 1.0
زیلابگ موتور SM200.45D20
SM200.45D20
14.3 * 16 * 1.6
زیلابگ موتور SM200.45D20
SM200.45D20
19.2 * 16 * 2.0
موتور زیلابگ SM200.60B-20
SM200.60B-20
10.7 * 21 * 1.0
موتور زیلابگ SM200.60B-20
SM200.60B-20
17.1 * 21 * 1.6
موتور زیلابگ SM200.60B-20
SM200.60B-20
17.1 * 26 * 1.6
موتور زیلابگ SM200.45B-20
SM200.45B-20
21.6 * 21 * 2.0
موتور ویتور WSG-09.03
4.2 * 8 و 6 * 1
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
  0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%22.8%
موتور ویتور WSG-09.03
WSG-09.03
6.7 * 8 و6 * 1.6
موتور ویتور WSG-09.03
WSG-09.03
5.3 * 10 * 1
موتور ویتور WSG-09.3
WSG-09.3
8.6 * 10 * 1.6
موتور ویتور WSG-09.3
WSG-09.3
6.7 * 13 * 1
موتور ویتور WSG-09.3
WSG-09.3
10.7 * 13 * 1.6
موتور ویتور WSG-09.3
WSG-09.3
13.4 * 13 * 2
موتور ویتور WSG-09.4
WSG-09.4
12 * 16 * 1.6
موتور مونا درایو MCK 200
3 * 6 * 1
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
 • استعلام
  0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
MCK 200 موتور مونا درایو
MCK 200
4.3 * 8 * 1
موتور مونا درایو MCK 100
MCK 100
3 * 6 * 1
MCK 100 موتور مونا درایو
MCK 100
4.5 * 6 * 1.6
موتور مونا درایو MCK 100
MCK 100
4.2 * 8 * 1
MCK 100
MCK 100
6.8 * 8 * 1.6
mona200
MCK 200
5.4 * 10 * 1
موتور mona200
MCK 200
8.7 * 10 * 1.6
موتور mona200
MCK 200
6.7 * 13 * 1
mona200 موتور
MCK 200
10.7 * 13 * 1.6
mona200 موتور مونا
MCK 200
7.8 * 16 * 1
mona200 موتور مونا درایو
MCK 200
12.5 * 16 * 1.6
موتور مونا درایو MCK 300
MCK 300
9.2 * 21 * 1
MCK 300
MCK 300
14.7 * 21 * 1.6

درباره لیست قیمت موتور آسانسور

ارائه فهرست کامل قیمت انواع موتور آسانسور در این سایت با هدف سهولت کار مشتریان انجام می‌شود و لیست قیمت قطعات آسانسور به صورت روزانه بروزرسانی می شود . یکی از مهمترین موارد در زمان خرید قطعات آسانسور، قیمت1 آنهاست. قیمت موتور آسانسور به فاکتورهای زیادی از جمله برند و کشور تولید کننده، گیرلس یا گیربکس بودن، تک سرعته یا دوسرعته بودن، بستگی دارد. از طرف دیگر به دلیل تغییر لحظه‌ای قیمت دلار و سایر ارزها  قیمت قطعات آسانسور هم مدام تغییر می‌کند و نمی‌توان به قیمت‌های قبلی اعتماد کرد. آسانسورلند مرجع تک فروشی و فروش عمده موتور آسانسور است. در این صفحه لیست قیمت لحظه‌ای انواع موتور موتور گیرلس و گیربکس را برای همکاران و خریداران محترم درج می‌کنیم.

نرخ دلار
دلار
30,300 تومان
0.5%
نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه
2,050 تومان
0.5%
تغییر